กรมธนารักษ์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคอนโดข้าราชการ เฟส 1

กรมธนารักษ์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคอนโดข้าราชการ เฟส 1โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน-ศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

“คอนโดฯข้าราชการเฟส1กรมธนารักษ์” วันนี้ (17 มกราคม 2565) อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย “โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ” โดยนายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ คือ

การนำที่ราชพัสดุมาพัฒนาเพื่อจัดเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในทำเลดูหนังฟรีออนไลน์ 2022 และราคาที่เหมาะสมโดยที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญหรือโครงการคอนโด เฟส 1 ประกอบด้วย สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างโครงการฯ

กรมธนารักษ์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคอนโดข้าราชการ เฟส 1

 

ระหว่างกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ากับผู้ได้รับคัดเลือกให้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 4 แปลง ได้แก่ 1) แปลง นบ. 380 (บางส่วน) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2) แปลง กท. 2918 (บางส่วน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 3) แปลง กท. 1060 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

และ 4) แปลง กท. 475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ รวม 300 คน และผู้เช่าดังกล่าวได้จัดทำสัญญาจ้างบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้าง และสัญญาจ้างบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ โดยกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง พื้นที่ใช้สอยของห้องพักอาศัยขนาดประมาณ 40 ตารางเมตร

กรมธนารักษ์ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างคอนโดข้าราชการ เฟส 1

การลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการฯ ทั้ง 4 แห่ง ในครั้งนี้ นายประภาศ กล่าวต่ออีกว่า ภายหลังจากที่ดำเนินโครงการฯ เฟส 1 กรมธนารักษ์ได้ขยายผลการดำเนินการโดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนินโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ หรือ เฟส 2 โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการฯ ออกแบบ จัดหาผู้รับจ้าง และพัฒนาโครงการฯ โดยได้ดำเนินการเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติคือ ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (pre approve)

ของผู้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้จองโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี และจันทบุรี ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยห้องละ

ประมาณ 40 ตารางเมตร ราคาห้องละ 999,999 บาท และสำหรับในกรุงเทพมหานครดำเนินการในที่ราชพัสดุแปลง กท. 475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวม ความสูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง พื้นที่ใช้สอยห้องละประมาณ 34 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับราคา คือ 999,999 บาท 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท

นายประภาศ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า สำหรับผู้สนใจสามารถจองเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมในแปลง กท. 475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในระดับราคา 1,250,000 บาท และ 1,499,999 บาท ซึ่งเป็นคอนโดความสูง 28 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางบางจาก ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ใกล้แหล่งชอปปิ้ง เชื่อมต่อการเดินทางสู่ทุกจุดหมายอย่างสะดวกสบายได้รวดเร็วทั้งรถไฟฟ้าสถานีบางจากและทางพิเศษฉลองรัช

และอีกหนึ่งทำเลที่เปิดจองเพิ่มเติมคือในพื้นที่อุบลราชธานี ราคาเพียง 999,999 บาท กับห้องขนาด 40 ตารางเมตร 76 ห้อง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี ใกล้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เซ็นทรัลพลาซ่า และท่าอากาศยานนานาชาติ อุบลราชธานี โดยสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://tdhw.treasury.go.th/Bureaucrat/description ตั้งแต่วันนี้จนกว่า จะเต็มตามจำนวนที่เปิดจอง

admin

Related Posts