“ธนชาต เอสพีวี 1” เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่มเป็น 60.1137%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบ การได้มาหุ้นของบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI โดย บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1139% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 56.346% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0.1139% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 60.1137% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS, INC. เก็บหุ้น 3K-BAT 51.8264%

HOWA DENKO MATERIALS CO.,LTD. ขายหุ้น “ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี” 51.8264% ขณะ SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS,INC. แจ้งการได้หุ้น 3K-BAT 51.8264%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ 3K-BAT โดย SHOWA DENKO MATERIALS CO.,LTD. ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS,INC. แจ้งการได้มาของหุ้น 3K-BAT ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 51.8264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ 3K-BAT โดย SUSTAINABLE BATTERY SOLUTIONS, INC. ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 46.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 46.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

admin

Related Posts