MQDC โชว์ศักยภาพอสังหาฯ ไทยในงานการประชุม APEC 2022

“แมกโนเลีย” ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต ตลอดจนมุ่งมั่นในจุดยืนที่จะริเริ่ม คิดค้น พัฒนา แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ทุกชีวิตบนโลก

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC กล่าวว่า ในงานประชุม ‘APEC 2022 Thailand’ นี้ MQDC ได้นำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่เป็นจุดยืนและหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้และกิจกรรมทางวิชาการของ MQDC ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-being’ ในการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยจะมีการจัดแสดงบูทนิทรรศการที่ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ภายใต้แนวคิด Embrace the next generation sustainability, Possible Future และ Sustainnovation “Pioneering in Sustainnovation for all well – being” โดยผู้เข้าชมจะได้ทราบฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ รวมถึงทางออก และวิถีในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตที่ทุกชีวิตต้องการในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (Decentralization Resilience & Biodiversity Standard) ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ MQDC และสอดคล้องกับธีมในการจัดประชุม APEC “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open Connect Balance)

“ในฐานะที่ MQDC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ 20 ปี เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่จุดยืนของ MQDC และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เราได้ค้นคว้าและพัฒนาผ่านศูนย์วิจัยฯ ของ MQDC ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ FutureTales Lab และ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ออกไปสู่สาธารณะในระดับนานาชาติ ได้เยี่ยมชมบูทของ MQDC พร้อมแลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ข้างต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” นายวิสิษฐ์ กล่าวเสริม

 

โดย MQDC มีการนำเทคโนโลยีผสานเข้ากับแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานตามแบบฉบับของ MQDC Standard of Excellence ซึ่งประกอบด้วย

Process ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ยึดหลักความยั่งยืน โดยทุกองค์ประกอบต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริเวณชุมชนโดยรอบ อีกทั้งต้องมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Product มาตรฐานการออกแบบโครงการ และนวัตกรรมที่ผ่านการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อยู่อาศัย ชุมชน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบๆ ตัว ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความสุขของคนทุกวัยผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมจริง การใช้วัสดุที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี การพัฒนางานระบบที่ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน เพื่อช่วยลดภาวะโลกรวน

Service มาตรฐานการให้บริการที่ออกแบบบนพื้นฐานความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสุข อำนวยความสะดวกสบาย และตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ลูกบ้านและชุมชนอย่างสูงสุด

Planet มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับทุกชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ โดยมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีการจัดทำ Biodiversity Standard สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกของโลกเพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิตบนโลก

ทั้งนี้ MQDC ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center : RISC) และศูนย์อนาคตศึกษา FutureTale Lab เพื่อนำผลงานวิจัยด้านต่างๆ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มาพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

admin

Related Posts