ตระกูลล่ำซำ 90 ปี 6 แผ่นดิน จากร้านขายไม้ซุง สู่ธุรกิจประกันภัย

ตระกูลล่ำซำ ส่งผ่านทายาทรุ่นที่ 5 ก้าวผ่านเส้นทางการค้า ธุรกิจในเมืองไทยมาแล้ว 90 ปี ตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลที่ 5 ฝ่าวิกฤตและความรุ่งเรืองมาแล้ว 6 แผ่นดิน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เมืองไทยประกันภัย จัดงานฉลอง 9 ทศวรรษแห่งรอยยิ้ม เล่าประสบการณ์ และตำนานการทำธุรกิจการค้าในเมืองไทยของตระกูลล่ำซำ และกิจการที่เริ่มต้นตั้งแต่เข้าสู่แผ่นดินสยาม ในยุครัชกาลที่ 5 ถึงปัจจุบัน

ตระกูลล่ำซำ เขียนประวัติตัวเองไว้ตอนหนึ่งว่า หากเปรียบคนจีนเป็นเมล็ดพืชที่ลอยตามกระแสน้ำ เมื่อน้ำพัดพาไปบนพื้นที่หรือแผ่นดินใด ก็ดูเหมือนเมล็ดพันธุ์นั้นจะเจริญงอกงามในทุกสถานที่ เช่นเดียวกับคน “ตระกูลอึ้ง” ชาวจีนโพ้นทะเลจากมณฑลกวางตุ้ง ที่ดั้นด้นฝ่าคลื่นลมท้องทะเลเข้ามาปักหลักในแผ่นดินสยาม จนกระทั่งกลายเป็น “ตระกูลล่ำซำ” ที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจและการธนาคารในทุกวันนี้

นายอึ้งเมี่ยวเหงี่ยน บรรพบุรุษของตระกูลล่ำซำเดินทางจากมณฑลกวางตุ้งเข้าสู่ประเทศไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังตั้งชื่อภาษาไทยของตัวเองว่า “นายล่ำซำ” ที่มีความหมายว่า “คนใส่เสื้อสีน้ำเงิน”

 

นายอึ้งเมี่ยวเหงี่ยน เปิดร้านขายไม้ซุงชื่อว่า “ห้างล่ำซำ” เป็นผู้ทำธุรกิจป่าไม้ในแถบจังหวัดนครสวรรค์และแพร่ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนชาวจีนแคะ ที่ก่อตั้ง “โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ” เมื่อปี 2446 เพื่อช่วยเหลือดูแลชาวจีนผู้ยากไร้ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ในวันที่ 19 ก.ย. 2448

ต่อมานายอึ้งยุกหลง ล่ำซำ ทายาทรุ่นที่ 2 เข้ามาดูแลรับผิดชอบธุรกิจของตระกูล โดยสมรสกับนางทองอยู่ หวังหลี มีบุตรด้วยกัน 7 คน ต่อมาในปี 2475 ได้ขยายมาทำธุรกิจ “กวางอันหลงประกันภัย” ทำหน้าที่รับประกันวินาศภัย การขนส่งสินค้า ซึ่งธุรกิจเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้ได้ขยายตัวและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ล่ำซำประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” โดยภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้ นายอึ๊งยุกหลง ยังมีบทบาทและอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งใน “สมาคมพาณิชย์จีน” ซึ่งเป็นสมาคมที่มีอิทธิพลต่อชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนมากที่สุดในยุคนั้น นายอึ้งยุกหลง ยังได้รับตำแหน่งประธานหอการค้าจีน สมัยที่ 9 อีกด้วย

ตระกูลล่ำซำมิใช่เป็นเพียงตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงยาวนานเท่านั้น แต่เป็นตระกูลที่ยังรักษาเอกภาพของตระกูลไว้อย่างเหนียวแน่น ด้วยความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทายาทที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ธุรกิจถูกขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

 

ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 นายโชติ นายจุลินทร์ และนายเกษม ทายาทของตระกูลล่ำซำ รุ่นที่ 3 และญาติมิตรชาวไทยเชื้อสายจีน ได้ร่วมกันก่อตั้ง “ธนาคารกสิกรไทย” ขึ้นในปี 2488

ต่อมาในปี 2494 นายจุลินทร์ ล่ำซำ ได้เปิดบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต โดยมี นายบัญชา ล่ำซำ หลานชายซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 4 เข้ามาช่วยบริหารงาน ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

จนมาปี 2503 นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ทายาทรุ่นที่ 4 เริ่มเข้ามาทำงานธุรกิจประกัน โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งเสมียน ช่วยเคลมรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ ยุคนั้นประกันภัยและประกันชีวิตยังอยู่รวมกันในบริษัทเดียว แต่หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงได้แยกส่วนประกันภัยออกมาตั้งเป็น บริษัท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด

การบริหารงานกว่า 60 ปี ของนายโพธิพงษ์ นั้น ต้องพบเจอวิกฤตมากมาย แต่ด้วยความตั้งมั่นและยึดหลัก “ความซื่อสัตย์สุจริต” ทั้งต่อลูกค้า และต่อองค์กรเป็นสำคัญ จึงสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้ด้วยดี

 

ปี 2541 นางนวลพรรณ ล่ำซำ ทายาทรุ่นที่ 5 ของตระกูลได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาด โดยในปี 2548 ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและบริการ จึงเกิดการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ากับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ในชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

และในปี 2560 นางนวลพรรณได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำให้ปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจยาวนานที่สุดในประเทศไทย และยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง ด้วยเอกลักษณ์ในการบริหารงานที่ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้ง แก่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบไป เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีวาระครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้ง จึงถือเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษ ผู้บริหาร พนักงานในทุกยุคสมัย และเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น ตั้งใจดำเนินงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงแก่องค์กร

นี่คือเส้นทางของ 9 ทศวรรษแห่งรอยยิ้ม “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

admin

Related Posts